Takohet Këshilli Mbikëqyrës për Cilësi dhe Vlerësim (KMCV) i UKZ-së
Dhjetor 29, 2021 MË SHUMË
Në UKZ u mbajt ligjëratë për Statusin e Kosovës në këndvështrimin e së Drejtës Ndërkombëtare
Dhjetor 29, 2021 MË SHUMË
Njoftim për vazhdimin e afatit për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master
Dhjetor 29, 2021 MË SHUMË