Njoftim për vazhdimin e afatit për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master
Janar 18, 2022 MË SHUMË
Konstituohen Këshillet e Studentëve në Fakultetet e UKZ-së
Janar 18, 2022 MË SHUMË