Studentëve të UKZ-së u janë ndarë crtifikata pas përfundimit të trajnimit në C# dhe Unity
Janar 25, 2022 MË SHUMË
UKZ dhe ATRC nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Janar 25, 2022 MË SHUMË