Në UKZ është mbajtur sesion informues në “Programin për Aftësim Digjital”
Mars 21, 2022 MË SHUMË
Njoftim për mundësi trajnimi për studentet e Fakultetit Ekonomik
Mars 21, 2022 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur Gara “Kenguri pa kufi”
Mars 21, 2022 MË SHUMË