Studentë të Fakultetit Ekonomik kanë realizuar vizitë studimore në kompaninë Monopol
Mars 28, 2022 MË SHUMË