Ftesë për pjesëmarrje në sesion informues – Konkursi për ndarjen e granteve “Mësimdhënia e bazuar në punë hulumtuese”
Prill 7, 2022 MË SHUMË
Dekanja e FShA-së në UKZ mori pjesë në dëgjimin publik për Projektligjin për Agjencinë e Kosovës për Akreditim
Prill 7, 2022 MË SHUMË
Paraqitja e provimeve – Afati i Prillit 2021/2022 – Niveli Baçelor dhe Master
Prill 7, 2022 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në seminarin EUTOPIA për Ballkanin Perëndimor
Prill 7, 2022 MË SHUMË