Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimi i semestrit veror në nivelin bachelor dhe master në vitin akademik 2021/2022
Prill 14, 2022 MË SHUMË