UKZ ka realizuar mobilitetin e bashkëpunimit me Universitetin “Celal Bayar University” nga Manisa e Turqisë
Prill 21, 2022 MË SHUMË
UKZ pjesë e punëtorisë së projektit ENEMLOS mbi klinikat juridike
Prill 21, 2022 MË SHUMË