UKZ dhe HERAS Plus diskutojnë rreth programeve studimore sipas rëndësisë së tregut të punës
Maj 18, 2022 MË SHUMË
Në UKZ është organizuar trajnim rreth Standardeve të Gjykatës së Strasburgut në shoqëritë në zhvillim
Maj 18, 2022 MË SHUMË
UP ka hapur thirrjen për programin ndërkombëtar për aplikim në Universitetin Veror Ndërkombëtar
Maj 18, 2022 MË SHUMË