UKZ DHE ICK NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHËKPUNIMI
Maj 26, 2022 MË SHUMË
Sara Keqmezi Kryetare e PS në UKZ zgjedhet përfaqësuese e Komitetit të Studentëve në nivel të Kosovës
Maj 26, 2022 MË SHUMË
Stafi i UKZ-së mori pjesë në trajnimin dy ditor organizuar në kuadër të projektit QATEK
Maj 26, 2022 MË SHUMË