Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2022/2023
Shtator 7, 2022 MË SHUMË
UKZ dhe Delegacioni i PH Zug kanë mbajtur tryezë të përbashkët
Shtator 7, 2022 MË SHUMË