Universiteti Publik “Kadri Zeka” dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi
Shtator 23, 2022 MË SHUMË
Raporti i Komisionit per shqyrtimin e ankesave për stafin akademik të angazhur në Fakultetin Juridik
Shtator 23, 2022 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2022/2023
Shtator 23, 2022 MË SHUMË