UKZ filloi ditët informuese për ERASMUS +
Tetor 13, 2022 MË SHUMË
Raporti plotësues për Emira Dërmaku – Fakulteti Ekonomik
Tetor 13, 2022 MË SHUMË
HERAS/Thirrje e hapur për aplikime për bursa për studime të PhD dhe PostDoc
Tetor 13, 2022 MË SHUMË
Fakulteti Ekonomik i UKZ-së pjesëmarrës në hartimin e Strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal të Komunës së Gjilanit
Tetor 13, 2022 MË SHUMË