Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2022/2023
Dhjetor 12, 2022 MË SHUMË
UKZ është në procesin e hartimit të Planit Strategjik 2023-2027
Dhjetor 12, 2022 MË SHUMË