Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
Dhjetor 15, 2022 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur takim informuese i programit Erasmus+
Dhjetor 15, 2022 MË SHUMË
Njoftim/Krenare Sogojeva Dërmaku Komisionere e Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës do të mbajë ligjëratë në UKZ
Dhjetor 15, 2022 MË SHUMË