Urimi i rektorit Bajram Kosumi për Festën e Vitit të Ri 2023!
Dhjetor 30, 2022 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së dhurojnë dhurata për fëmijët e qendrës PEMA në prag të festë së fund vitit
Dhjetor 30, 2022 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së kanë mbajtur koncert për fund vit
Dhjetor 30, 2022 MË SHUMË