Njoftim nga lënda: Shteti dhe Qeverisja
Dhjetor 31, 2022 MË SHUMË
Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka marrë vendim që z. Lukas Mandl ti jepet titulli i nderit “Doctor Honoris Causa”
Dhjetor 31, 2022 MË SHUMË