Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Janarit 2020

Janar 6, 2020

Njoftohen studentët e Fakultit Ekonomik të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se  paraqitja e provimeve për Afatin e  Janarit mund të bëhet nga data 06.01.2020 deri më datën 17.01.2020.

Vërejtje: Paraqitja e lëndës: Punim Diplome nuk duhet të bëhet në këtë afat. Për hapjen e Afatit të Janarit për paraqitje të provimit të diplomës do të ju njoftojmë me kohë.

Për arsye që afati për praqitje do të jetë më i gjatë se zakonisht, nuk do të ketë mundësi të tjera për paraqitjen e provimeve pas datës 17.01.2020.

Suksese!