Afati i provimeve Master – QLSHD dhe E-Qeverisje; Afati i Janarit

Shkurt 8, 2021

Afati i provimeve te Janarit; Master – QLSHD dhe E-Qeverisje shtyhet per dy jave, sipas vendimit te Senatit, marre me date 05 Shkurt 2020.

Vendim i senatit per shtyerje te afatit te provimeve ne master

Shkarko