Angazhimi i personelit akademik për semestrin dimëror 2016/17.

Tetor 15, 2016

Senati i Universitetit “Kadri ZeKa” në takimin e mbajtur me 14.10.2016 i miratoi propozimet e njësive akademike për angazhimin e personelit akademik për semestrin dimëror 2016/17.

Kandidatët e pakënaqur mund të parashtrojnë  ankesë në afat prej 8 ditësh nga dita e publikimit në web faqen e Universitetit.

 

Pasojnë  emrat dhe mbiemr1at si dhe gradat shkencore të personelit të angazhuar nëpër  4 njësitë akademike.

Angazhimet Edukim, sem dimeror 2016

Angazhimet Juridik, sem dimeror 2016

Angazhimet Ekonomik,semestri dimeror 2016

Angazhimet ne Shkenca Kompjuterike,sem dimeror 2016

 

Shkarko