Banka për Biznes në Gjilan hap thirrje për punë praktike

Nëntor 23, 2021

Banka për Biznes në Gjilan ka hapur thirrjen për punë praktike për një studentë.

Praktika është me orar te plotë, por kur është e nevojshme, studentët lirohen për provime.

Puna praktike në BPB është me pagesë, varësisht nga kushtet që i ofron departamenti i  Burimeve Njerëzore në BPB.

Të gjithë ju që aplikoni CV tuaja duhet ti dërgoni në e-mail:lulzim.rashiti@uni-gjilan.net,  tek PhD. Cand. Lulzim Rashiti, koordinator për karrierë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan.

CV-të e juaja mund t’i dërgoni deri më 30.11.2021, ora 16:00.