Deklaratë nga konferenca e rektorëve të universiteteve publike të Kosovës

Shkurt 4, 2019

Bashkangjitur gjeni deklaratën nga konferenca e rektorëve të universiteteve publike të Kosovës mbajtur më, 4 shkurt 2019.

Deklarate nga Konferenca e Rektoreve, 4 janar 2019