Deklaratë nga konferenca e rektorëve të universiteteve publike të Kosovës

Bashkangjitur gjeni deklaratën nga konferenca e rektorëve të universiteteve publike të Kosovës mbajtur më, 4 shkurt 2019.

Deklarate nga Konferenca e Rektoreve, 4 janar 2019