Është kthyer në funksion SEMS

Janar 22, 2017

Njoftohen studentët se pas disa punimeve është funksionalizuar SEMS. Studentët mund të kyqen duke klikuar këtu ose përmes SEMS në web-faqen zyrtare të Universitetit.

Zyra e IT-së.