FTESË / Në UKZ do të mbahet seria e ligjëratave publike “Qeverisja ka rëndësi”

Nëntor 22, 2017

Te dashur studentë, të nderuar profesorë

Misioni i OSBE-së në Kosovë do të mbajë ligjëratë në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan për qeverisjen e mirë.

Do të trajtohen çështje kritike të qeverisjes dhe do t’iu siguroj pjesëmarrësve – studentëve, ekspertëve, përfaqësuesve të OJQ-ve dhe medieve – mundësi që të propozojnë veprime që mund të shpien në politika më të mira.

Ligjëruesi  Nexhmedin Sapihu , do të mbajë ligjëratën  “Qeverisja ka rëndësi”

Ftoheni të enjten, më 23 nëntor 2017, ora 10:00-11:30, Salla A34, të merrni pjesë në këtë organizim.

Ju mirëpresim!