Ftesë për dërgimin e përfaqësuesit të organizatës studentore

Prill 2, 2019

Ftohen studentët të cilët i kanë themeluar Organizatat e tyre Studentore që të marrin pjesë në Zgjedhjet Studentore 2019,  të dërgojnë nga një përfaqësues tek Sekretari i Universitetit, për Komisionin Zgjedhor.

Emri i përfaqësuesit e tyre duhet të dorëzohen më së voni deri ditën et mërkure, 3 prill 2019, në orën 15:00.