FTESË PËR KONFERENCË NË BANSKO

Tetor 15, 2018

Ju lutemi gjeni bashkangjitur thirrjen për konferencën e ardhshme në Bansko, Bullgari, në periudhën prej 14-16.12.2018.

Dokumentet duhet të dorëzohen në formatin MS Word në adresën info@ikm.mk

Për informata shtesë ju lutemi shikoni dokumentet e bashkëlidhura.

BANSKO_BG_2018_UNI

BANSKO EN_UNI_ 2018 (6)

BANSKO MK_UNI_ 2018 (2)

BANSKO SR_UNI_ 2018