Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 13


 

Ftesa-për-ligjëratë-prezantuese-pozita 13 FSHK

Shkarko