Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 13

Maj 16, 2019

 

Ftesa-për-ligjëratë-prezantuese-pozita 13 FSHK

Shkarko