Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 14

Maj 16, 2019

Ftesa-për-ligjëratë-prezantuese-pozita 14 FSHK

Shkarko