Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Ekonomik


 

Ftesa për ligjëratë prezantuese Fakulteti Ekonomik

Shkarko