Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Ekonomik

Maj 15, 2019

 

Ftesa për ligjëratë prezantuese Fakulteti Ekonomik

Shkarko