Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Juridik

Maj 15, 2019

 

Ftesa për ligjëratë prezantuese -Fakulteti Juridik

Shkarko