Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Juridik


 

Ftesa për ligjëratë prezantuese -Fakulteti Juridik

Shkarko