Ftesë për pjesëmarrje në konferencën “ARSIM PËR TË ARDHMEN”

Prill 23, 2018

Kosovo United States Alumni dhe Ambasada Amerikane në Prishtinë, ka nderin dhe kënaqesine të ju ftoj të merrni pjesë në konferencën “ARSIM PËR TË ARDHMEN”, Fuqizimi i bashkëpunimit në mes të institucioneve të Arsimit të Lartë të Kosovës, Qeverisë dhe Sektorit Privat”, që do të mbahet më 26-27 prill 2018.

Për më shumë informata keni të bashkëlidhur dokumentin.

 

 

Education for the future, Agenda SHQIP

Shkarko