Ftesë për pjesëmarrje në Kongresin Botëror Ndërkombëtar të Shkencës dhe Inxhinierisë Turke

Shkurt 20, 2019

Universiteti Niğde Ömer Halisdemir dhe L.N. organizon Kongresin Botëror Ndërkombëtar të Shkencës dhe Inxhinierisë Turke (UTUFEM), i cili u iniciua nën udhëheqjen e Universitetit Kombëtar të Euroazisë Gumilyov, Bota Turke synon të sigurojë shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin shkencor  në fushën e Shkencës dhe Inxhinierisë.

E para do të organizohet nga Universiteti “Nigde Omer Halisdemir” më 17-18 qershor 2019. Është parashikuar të mbahet  në Universitetin Kombëtar të Euroazisë Gumilyov (Astana).Ky kongres mbulon të gjitha fushat që lidhen me Shkencën dhe Inxhinierinë. Dorëshkrimet që do të paraqiten në kongres do të botohen në e-libër si një tekst të plotë dhe gjithashtu tekstet e zgjatura të punimeve të përzgjedhura do të publikohen  në Gazetën e Shkencës dhe Inxhinierisë të Botës Ndërkombëtare Turke.

Ju lutemi vizitoni faqen e Kongresit për të marrë  informacione të hollësishme rreth “horizonteve të reja në Shkencë dhe Teknologji në Kongresin Botëror Turk” kliko këtu;  http://utufem.org/

Për të dërguar tekstin Abstract dhe të plotë, përdorni adresën e postës utufem@ohu.edu.tr.