Ftesë për studentët e Fakultetit Juridik

Mars 5, 2019

Të dashur student të Fakultetit Juridik të Universitetit “Kadri Zeka”, të nderuar staf Akademik,

Ju njoftojmë se të enjten, 07 mars 2019, ora 10:00 në Sallën A34 do të këtë një takim mes studentëve dhe  përfaqësuesve nga Ohio Northern University.

Qëllimi i takimit është që të njoftoheni  lidhur me mundësitë për bursa për  nivelin e studimeve Master, që ofron Ohio Northern University nga SHBA.

Ju lutem që të merrni pjesë, në këtë organizim dhe të i shfrytëzoni mundësit për bursë në SHBA.

Të bashkangjitur gjeni informatat shtesë.

KLFID Legal Pedagogy Recriuting

LL.M. Flyer

Kosovo Grant Announcement