Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror, të vitit akademik 2020/2021

Shkurt 8, 2021

Universiteti “Kadri Zeka në Gjilan, duke u bazuar në kërkesat e njësive akademike, Statutin e Universitetit, si dhe Rregulloren për angazhimin e stafit akademik, Senati i Universitetit në mbledhjen e mbajtur më 05.09.2021, mori vendim për të shpall: Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror, të vitit akademik 2020/2021

Konkurs per angazhim -semestri veror 2020-21

Shkarko