Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2020/2021

Shtator 24, 2020

Senati i Universiteti “Kadri Zeka në Gjilan, duke u bazuar në kërkesat e njësive akademike, Statutin e Universitetit si dhe Rregulloren për angazhimin e stafit akademik, në mbledhjen e XII të mbajtur më 21.09.2020 mori vendim për të shpall Konkurs:

konkurs per angazhim

Shkarko