Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

Korrik 12, 2022

Duke u bazuar në kërkesat e Njësive Akademike, Statutin e Universitetit, si dhe Rregulloren mbi procedurat e angazhimit të bashkëpunëtorëve të jashtëm me honorarë Ref.nr.01/1473; dt. 09.07.2021, Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka”, në mbledhjen XXXV, të mbajtur më 07.07.2022, mori vendim për të shpall Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2022/2023

Konkursi per angazhim te jashtem - 2022-2023-i korrigjuar

Shkarko

Formulari F1 (Formulari per aplikim)b

Shkarko

Formulari F2 (Formulari per Komisionin Vleresues)b

Shkarko