Konkurs për bursa të Hungarisë për studentët Kosovar

Shkurt 20, 2017

Më poshtë gjeni informatata shtesë rreth konkursit për bursat hungareze për studentët kosovar

Bursat-hungareze-ftesa-dhe-informata-per-aplikim-afati-i-fundit-5-mars-2017

Bursat e Hungarise per studentet kosovar – fushat qe mund te aplikojne