Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2017/2018

Tetor 2, 2017

Në bazë të nenit 2 të Udhëzimit Administrativ të Masht-it, nr.17/2014 dhe nenit të Udhëzimit Administrativ të Masht-it për kategoritë e studentëve për asistencë si dhe
kushtet për fitimin e asistencës, nr.24/2012, si dhe nenit 31 të Ligjit nr. 4/L-261 për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan shpall Konkurs:

Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”

Shkarko