Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2020/2021

Tetor 6, 2020

Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit

Shkarko