Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2019-2020

Nëntor 10, 2020

Këshilli Drejtues  i Universitetit Publik ”Kadi Zeka” Gjilan, në mbledhjen e XX  të mbajtur më 05.11.2020, mori vendim të shpall Konkurs Për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2019/2020

Dokumentet që duhet të dorëzohen për aplikim:

  • Raporti i aplikimit për bursë nga SMU, kliko Këtu
  • Vërtetimin për statusin e studentit
  • Pasqyra e provimeve

Aplikimi për Bursën Universitare mund të bëhet nga data 11.11.2020 deri më 19.11.200 në ora 15:00

Për më shumë shikojeni konkursin më poshtë:

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2019-2020

Shkarko