Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2018/2019

Nëntor 27, 2018

Senati  i Universitetit Publik ”Kadi Zeka” Gjilan, në mbledhjen e mbajtur më 18.10.2018, mori vendim të shpall Konkurs Për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor për vitin akademik 2018/2019

Për kushtet e konkursit klikoni në dokument

Konkurs per bursa universitar 2018-19

Shkarko

Fleteparaqitje-per-burse 2018

Shkarko