Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2017/2018

Nëntor 15, 2017

Këshilli Drejtues i Universitetit Publik ”Kadi Zeka” në Gjilan, në mbledhjen e  mbajtur më 10.11.2017 , mori vendim të shpall Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2017/2018

Konkurs per bursa universitar

Shkarko

Fleteparaqitje per burse

Shkarko