Konkurs për rektor të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan

Qershor 7, 2019

Në bazë të nenit 19, paragrafi 1, të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës, Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka”, në mbledhjen e mbajtur më 03.06.2019, mori vendim për shpalljen e Konkursit për:

Rektor të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan

Konkursi per rektor

Shkarko