Konkurs për vozitës

Prill 23, 2018

Bazuar në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të konkursit në Sektorin Publik, Universiteti “Kadri Zeka”,Gjilan shpall Konkurs Publik:

Titulli i pozitës: Vozitës

Konkursi per Vozites

Shkarko