Ligjeratë në Makroekonomi I

Qershor 27, 2018

Për të gjithë studentët që kanë interes, me 28 qershor 2018, duke filluar nga ora 16:00 në sallën B11, do të organizohet një ligjëratë përmbledhëse në lëndën Makroekonomi I. Janë të mirëseardhur të gjithë studentët e Fakultetit Ekonomik (pa marrë parasysh se tek cili profesor i kanë dëgjuar ligjëratat).

Ligjërata mbahet nga Dr. Gëzim Tosuni.

Shënim: Ligjërata nuk do të mbahet nëse numri i studentëve në sallë është më i vogël se 15!