Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2019/2020. Afati i dytë pranues

Shtator 23, 2019

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në Fakultetin përkatës në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan, si dhe një Udhëzim për Provimin Pranues.

Provimi pranues do të mbahet ditën e marte me datë 24.09.2019 ora 9:00.

Udhëzim për provim pranues

Raporti i Sallave- Fakulteti i Edukimit,Arsimi Fillor

Shkarko

Raporti i Sallave-Fakulteti Juridik

Shkarko

Raporti i Sallave-Fakulteti Ekonomik,BFK

Shkarko

Raporti i Sallave-Fakulteti Ekonomik,Menaxhment

Shkarko

Raporti i Sallave-FSHK

Shkarko

Raporti i Sallave- FSHA

Shkarko

Shkarko