Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2019/2020

Korrik 16, 2019

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan.

Provimi pranues do të mbahet ditën e enjte me datë 18.07.2019.

Raporti per sallat e caktuara - Arsimi Fillor

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara- Arsimi Parashkollor

Shkarko

Raporti per Sallat e Caktuara- Juridik

Shkarko

Raporti per Sallat e Caktuara- Ekonomik; Banka, Financa dhe Kontabilitet

Shkarko

Raporti per Sallat e Caktuara - Ekonomik; Menaxhment

Shkarko

Raporti per Sallat e Caktuara-Shkenca Kompjuterike

Shkarko