Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për vitin akademik 2017/2018 në Universitetin “Kadri Zeka”

Korrik 24, 2017

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan.

Provimi pranues do të mbahet ditën e premte me datë 21.07.2017.

Juridik ora 9 .

Shkarko

Ekonomik-Banka-financa dhe kontabilitet ora 11

Shkarko

Ekonomik-Menaxhment ora 11

Shkarko

Ekonomik-Marketing ora 11

Shkarko

E-Qeverisja - Master ora 11

Shkarko

Udhëzim për provim pranues

Shkarko