Lista e studentëve të cilët kanë aplikuar për lirim në vitin akademik 2018/2019

Nëntor 23, 2018

Bazuar ne konkursin e shpallur per lirim nga pagesa per studentet e nivelit bachelor dhe master, komisioni per Lirim nga Pagesa shpalle listen si me poshte:

Lista e studentëve të cilët kanë aplikuar për lirim në vitin akademik 2018-2019

Shkarko