Lista e studenteve te transferuar nga IAL tjera në UKZ – Fakulteti Ekonomik në vitin akademik 2018/2019

Dhjetor 5, 2018

Lista e studenteve te transferuar nga IAL tjera në UKZ – Fakulteti Ekonomik në vitin akademik 20182019

Shkarko